fbpx

6 tips för en bättre arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är viktig för att medarbetarna ska må bra. Det är också en förutsättning för att ett företag eller en organisation ska kunna nå sina mål. Att arbeta för en bättre miljö på jobbet är alltså något alla arbetsgivare bör göra.

Men, hur gör man för att jobba med frågan? Vad är viktigast att jobba med? I den här artikeln kan du läsa om 6 tips för en bättre arbetsmiljö. Det finns självklart fler än så, men dessa är beprövade och ger inte sällan mycket fina resultat.

Jobba på det goda bemötandet

Det sociala är en mycket stor del av arbetsmiljön. Ett sunt socialt samspel är alltså viktigt för att arbetsplatsen ska fungera. Här är begreppet ”bemötande” viktigt. Bemötandet handlar om hur medarbetarna agerar mot varandra och det ska man naturligtvis göra på ett positivt sätt.

Mer konkret kan bemötande handla om att man:

  • Hälsar på sina kollegor på morgonen och när man går hem för dagen
  • Ger beröm och konstruktiv kritik
  • Hjälps åt att sköta om de gemensamma ytorna
  • Bemöter sina kollegor med respekt i alla sammanhang och oavsett metod för kommunikation
  • Intresserar sig för kollegornas projekt och uppgifter

Vi har alla olika sociala färdigheter, men frågan om bemötande är något som alla medarbetare måste ta ansvar för. Ledningen har naturligtvis också ansvar för att stödja ett arbete mot ett bättre bemötande.

Vilka är de fyra delarna i arbetsmiljön?

Den delas ofta upp i tre delar, nämligen den fysiska, den sociala och den organisatoriska. Ibland lägger man till en fjärde dimension, nämligen den digitala.

Anordna sociala aktiviteter

Ju bättre man känner någon, desto lättare är det att jobba med honom eller henne. Det är en grundregel. Därför är sociala aktiviteter på arbetsplatsen nyttiga. De för på ett naturligt sätt medarbetarna samman så att de kan lära känna varandra utanför arbetsplatsens väggar.

Sociala aktiviteter för företag och organisationer finns i flera modeller. Det kan vara allt från mer spontana träffar till klassisk team-building. Båda kan ha sina roller att spela i ett arbete för en bättre arbetsmiljö. Viktigt är att de sociala aktiviteterna anpassas så att alla medarbetare kan få ut något av dem.

Vad är exempel på dålig arbetsmiljö?

Dålig arbetsmiljö kan vara resultatet av många olika faktorer. Forskning visar att stress och hög ansträngning, utsatthet för hot, otillräcklig återhämtning och brist på möjlighet att styra över sina arbetstider ofta leder till dålig miljö på jobbet.

Jobba för balans mellan jobb och fritid

Jobbet är en stor del av vardagen, familj och fritid likaså. På en arbetsplats med en god arbetsmiljö tar man hänsyn till medarbetarnas krav och behov. Det handlar till exempel om rutiner och arbetstider. Flextid är ett exempel på något som kan hjälpa till med balansen mellan arbete och fritid.

Om vardagen fungerar med exempelvis lämningar på dagis och tid för fritid så mår medarbetarna bra. Medarbetare som mår bra fungerar troligen bättre på arbetsplatsen. Balansen mellan jobb, vardag och fritid är mycket viktig.

Se till att den fysiska arbetsmiljön fungerar

Naturligtvis är det viktigt att den fysiska miljön fungerar. Den ska vara anpassad till verksamheten. Den ska också vara anpassad efter de enskilda medarbetarnas förutsättningar. Det finns många sätt att jobba med fysisk arbetsmiljö. Här är några exempel:

  • Varierat arbete: I fysiska yrken är det viktigt med variation i arbetsuppgifter, tempo, arbetsposition, med mera för att minska risken för skador på både kort och lång sikt.
  • Belysning och buller: För alla typer av arbetsuppgifter är det viktigt att belysningen är rätt. Även buller är en viktig fråga oavsett om det handlar om industrin, skolan eller kontoret.
  • Ergonomi: För den som jobbar på kontor är skrivbordet med datorn, musen och tangentbordet viktiga arbetsredskap. Det är viktigt att arbetsplatsen är anpassad ergonomiskt för att undvika skador.

Kommunicera mer och bättre

God kommunikation bidrar till en bättre arbetsmiljö. Mer och tydligare information likaså. Framför allt är brist på information och kommunikation en källa till dålig arbetsmiljö. Det finns många exempel på vikten av god kommunikation.

När det sker förändringar i verksamheten är det viktigt med information och tydlig kommunikation. Osäkerhet kring vad som ska eller kan hända ger nämligen upphov till oro. Den oron kan leda till stress och ohälsa.

Kommunikation är viktig även i det dagliga arbetet. Här handlar det om återkoppling, stöd och konstruktiv kritik. Den kommunikationen ska inte bara komma från chefer utan också finnas mellan medarbetarna.

Vad kostar dålig arbetsmiljö?

Varje sjukdag på grund av brister i arbetsmiljön kostar för arbetsgivaren. Som tumregel kostar en sjukdag ungefär 10 procent av bruttolönen för den anställde.

Få alla att känna sig delaktiga

Ett sista tips handlar om delaktighet. Det handlar om att alla medarbetare känner att de är en viktig del i företaget eller organisationen. Perspektivet är både idag och framtiden.

En medarbetare som ser sin roll i det större perspektivet tenderar att uppleva att jobbet är meningsfullt. Det kan i sin tur bidra till en större lust att gå till jobbet. I förlängningen kan det leda till en bättre arbetsmiljö för alla.

Sammanfattning

I den här artikeln hittar du våra 6 tips för en bättre arbetsmiljö. De ämnen vi har valt ut tillhör de viktigaste för att skapa ett sunt klimat på arbetsplatsen. Givetvis finns det fler tips än så.

Det viktigaste är att arbetet sker systematiskt. Det betyder att man hela tiden försöker identifiera brister för att sedan åtgärda dem och även följa upp. Jobbet för en bättre miljö på jobbet är helt enkelt en process.

Få de senaste trenderna och nyheterna först! Prenumerera på vårt nyhetsbrev – helt gratis!

Följ inredningsvis

Om Inredningsvis

Inredningsvis är Sveriges populäraste sajt om inredning och lifestyle, med tusentals läsare varje månad. Maria Ljungström har grundat Inredningsvis och hon har ett sant öga för hur man kan få ett hem att se lyxigt och personligt ut.

Kontakt

Dekor & Design

Senaste inläggen

COSORI AIRFRYER

@2022 – All Right Reserved. Inredningsvis